CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG TOÀN QUỐC VÀ THANH TOÁN

Nhận hàng và thanh toán

Bạn có thể thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng của chúng tôi bằng tiền mặt tại địa chỉ nhận hàng (*)

Thanh toán qua ngân hàng bằng cách chuyển tiền vào một trong các tài khoản dưới đây

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Văn Dũng

Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hàng Mai – Hà Nội

Số tài khoản:  0491000408021

hà nội